ბენზინგასამართი სადგურები

ბენზინგასამართი სადგურების მშენებლობისას უდიდესი ყურადღება უნდა დაეთმოს უსაფრთხოებას და სისტემის გამართულობას. არმორ ჯგუფის ინჟინრების ისტორიაში არაერთი რთული კომპლექსი გვხვდება, მათ შორის ნავთობტერმინალების მშენებლობის გამოცდილება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.

გამომდინარე აქედან, ბენზინგასამართი სადგურების დაპროექტება-მშენებლობა კომპანიისთვის სირთულეს არ წარმოადგენს.