სამედიცინო დაწესებულებები და სკოლები

სამედიცინო დაწესებულებებისა და სკოლების მშენებლობისას უდიდესი ყურადღება უნდა დაეთმოს ხარისხს და საქმეთა პროფესიონალურ დონეზე წარმოებას, რაც ასევე დროის მაქსიმალურ გამოყენებას გულისხმობს. მშენებლობისას მთავარი ყურადღება ხარისხსა და გამოყენებული მასალების უსაფრთხოებას ექცევა.

არმორის ინჟინრების გამოცდილება აღნიშნული მიმართულებით, პროექტის დროული და ხარისხიანი შესრულების გარანტია.