საბავშვო ბაღები

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ითხვისში და საჩხერის მუნიციპალიტეტში სოფელ კორბოულსა და მერჯევში Design-Build მეთოდით, მომზადდა 50 ბავშვზე გათვლილი სამი საბავშვო ბაღის შენობის დეტალური პროექტი და მის საფუძველზე განხორციელდა ბაღების სამშენებლო სამუშაოები.