საავადმყოფოები რეგიონებში

კომპანიამ განახორციელა საქართველოს რეგიონებში 6 საავადმყოფოს პროექტირება, მშენებლობა და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვა. პროექტი დასრულდა და ობიექტები ექსპლუატაციაში გაეშვა 18 თვეში. 

ინევსტიციის ჯამურმა ოდენობამ გადააჭარბა 20 მილიონ ლარს.