გლდანის ციხე

აშენდა 45 000 მ2 ფართობის შენობა, რომელიც გათვლილია 5000 პატიმარზე. მშენებლობა მიმდინარეობა 6 თვის განმავლობაში. სრულად მოხდა შენობის რემონტი და თანამედროვე სტანდარტებამდე მიყვანა.