იზმირის აეროპორტის ტერმინალი

სრულად ჩატარდა იზმირის აეროპორტის ტერმინალის ბეტონის ჩასხმის სამუშაოები.