ავზის მონტაჟი ბათუმში

ბათუმის ტერმინალში დამონტაჟდა 3 ცალი 10 ათას ტონიანი და 5 ცალი 5 ათს ტონიანი რეზერვუარი. კომპანიამ შეასრულა სამუშაოების სრული სპექტრი. სამუშაოები გრძელდებოდა ორი წლის განმავლობაში.