იგოეთის ესტაკადები და ლეხურას ხიდები

აშენდა იგოეთის ორი ესტაკადა და ლეხურას 2 ხიდი. მშენებლობა მიმდინარეობდა 6 თვის განმავლობაში.