იუსტიციის სამინისტროს შენობა

აშენდა იუსტიციის სამინისტროს 13 ათასი მ2-ის თანამედროვე მრავალსართულიანი შენობა. მშენებლობა მიმდინარეობდა სწრაფ ტემპებში, თვეში 4 სართულის ჩასხმის პირობებში.